تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پاک شدن کامل گناه، بعد از توبه‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال سمعته یقول التائب من الذنب کمن لا ذنب له و المقیم علی الذنب و هو مستغفر منه کالمستهزی؛(1067) شنیدم که امام باقر (علیه السلام) می‏فرمود: توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناه ندارد و آنکه در گناه پایدار ماند با اینکه آمرزش خواهد، مانند مسخره گراست.