تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خوش قیافه بودن در کنار جهل‏

عظم الجسد و طوله لا ینفع اذا کان القلب خاویا؛(1401) علی (علیه السلام) فرمودند: بزرگی اندام و طول قامت برای کسیکه روانش از عقل و فکر تهی است، فایده‏ای نخواهد داشت.