تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خواری نادانی و جهالت‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من لم یصبر علی ذل التعلم ساعه بقی فی ذل الجهل أبداً؛(1276) آن که ساعتی، خواری فرا گرفتن علم را تحمل نکند، برای همیشه در خواری نادانی خواهد ماند.