تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از اثرات حسن ظن...

حسن الظن راحه القلب و سلامه الدین؛(1099) خوش گمانی مایه آرامش دل و سلامت ایمان است.