تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اشکال کجاست؟

روزی ملانصرالدین سند منزلش را نزد قاضی برد تا اشکال آن را بر طرف نموده آن را به ثبت برساند. قاضی که به رشوه خواری عادت کرده و بدون دریافت رشوه، کاری برای کسی انجام نمی‏داد، چند روزی ملا را سر دوانید. ملا که چنین دید و دانست بدون پرداخت رشوه کارش پیش نخواهد رفت، روزی کوزه عسلی برداشت و به خدمت قاضی رفت و با دادن آن به قاضی اشکال سندش را برطرف کرد و آن را به ثبت رسانید. چند روز بعد چون قاضی خواست قدری از عسل بخورد، متوجه شد که فقط مقدار بسیار کمی از آن عسل و بقیه خاک است. قاضی که بسیار خشمگین و عصبانی شده بود، به نوکر خود گفت: به خانه ملا برو و به هر نحوی که شده سند را از او بگیر و بیاور! نوکر قاضی به خانه ملا آمد و گفت: در سند شما اشتباهی رخ داده است آن را بدهید نزد قاضی ببرم تا اشکال آن را بر طرف سازد. ملا گفت: به قاضی سلام برسان و بگو در سند اشتباهی نیست، هر عیبی که هست در کوزه عسل است(1569).