تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

اگر اعمال بنی الانسان نبود و صورتهای غیبی عملهای زشت ما نبود، جهنمی نبود و همه عالم غیب برد و سلامت بود. و در عین حال، جهنم، باطنش صورت لطف و رحمت الهی است که برای تخلیص مؤمنان معصیت کار و رساندن آنها به سعادت ابدی، چاره منحصره است، زیرا که فطرت مخموره صافیه انسان، چون طلائی است که در ایام عمر، آن را مغشوش و مخلوط به مس نموده باشیم. باید آن طلا را با کوره‏ها و آتشهای ذوب کننده خالص نمود و از غل و غش بیرون آورد که: الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة(1384) پس جهنم، برای کسانی که فطرتشان بکلی محجوب نشده و به کف و جهود و نفاق نرسیده باشند، رحمت است در صورت غضب(1385).
خداوند، در قرآن و غیر آن(1386) به حدی بهشت و بهشتیان را در توصیف بالا برده که اگر کسی از شوق شنیدن آن، وفات کند، استبعاد ندارد! آیات جهنم نیز این گونه است، قرآن می‏فرماید: و لهم مقمع من حدید؛(1387) گرزهای آهنین برای زدن آنان فراهم است. که اگر انسان معاصی خود را در نظر بگیرد و بمیرد، مستبعد نیست! البته ما با منکرین کار نداریم؛ ولی برخی از مقربین از شوق لقای بهشت مرده‏اند؛ زیرا شنیدن آیات رحمت و نعمت و یا عذاب و نقمت، در انسان موحد تکوینا اثر می‏گذارد و او از مشوقات یا مخوفات جان می‏سپارد، با این همه این آیات در ما هیچ اثر نمی‏کند!(1388)
توجه دادن به دوزخ، هشداری غرور شکن است.
از شکست‏هایی نگران باشید که به جهنم منتهی می‏شود، و الا در هر جنگی احتمال شکست وجود دارد.
نتیجه مخالفت با رسول خدا و امت اسلامی، تحت ولایت غیر خدا در آمدن و سقوط در جهنم است.
دوزخ، برای گروهی جایگاه ابدی و خلود است.
پیروی از شیطان، موجب همنشینی با او در جهنم است.
در بهشت، کینه و دشمنی نیست، سراسر صلح و صفاست ولی در جهنم، افراد یکدیگر را لعن و نفرین می‏کنند.
در قیامت، بهشتیان و دوزخیان با یکدیگر گفتگو دارند. نادی... بهشت و جهنم به گونه‏ای است که بهشتیان پس از استقرار، می‏توانند از دوزخیان خبر بگیرند.
گرچه جهنم بسیار بزرگ است و پیوسته می‏گوید: هل من مزید و بیشتر می‏خواهد، ولی هر یک از دوزخیان در تنگنا به سر می‏برند. همانند دیوار بزرگی که جای میخ‏های بسیار دارد، ولی هر میخی در فشار است.
جهنم، دست آورد خود انسان است.
جهنم، طبقات و درکات مختلفی دارد و نسبت به شدت و ضعف گناه، تفاوت خواهد داشت و مراتب استحقاق هر یک بر خدا پوشیده نیست.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: روز قیامت، همه انسان‏ها (چه خوب و چه بد) وارد جهنم می‏شوند، ولی آتش به مؤمنین زیانی نمی‏رساند، همچون حضرت ابراهیم که آتش بر او سرد شد. بنابراین آیه مورد بحث که ورود همگان را به دوزخ حتمی می‏داند، با آیاتی که می‏گوید: مؤمنین از دوزخ دورند منافاتی ندارد. زیرا از سویی وارد دوزخ می‏شوند، و از سوی دیگر با لطف خداوند آسیبی نمی‏بینند.
مؤمنان گنهکار، ابتدا به جهنم می‏روند و سپس به بهشت. زیرا عذاب پس از بهشت معنا ندارد.