تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امتحان خدا

أم حسبتم أن تترکوا و لما یعلم الله الذین جهدوا منکم و لم یتخذوا من دون الله و لا رسوله و لا المؤمنین ولیجة و الله خبیر بما تعملون؛(2041) آیا گمان کردید که (به حال خود) رها می‏شوید در حالی که هنوز کسانی که از شما جهاد کردند، و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خویش انتخاب ننمودند، (از دیگران) مشخص نشده‏اند؟! (باید آزمون شوید؛ و صفوف از هم جدا گردد؛) و خداوند به آنچه عمل می‏کنید، آگاه است!