تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انواع ظلم‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال الظلم ثلاثه ظلم یغفره الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا یدعه الله فأما الظلم الذی لایغفره فالشرک و أما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین الله و أما الظلم الذی لا یدعه فالمداینه بین العباد؛(1161) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: ظلم کردن سه گونه است: ظلمی که خدا آن را می‏آمرزد، ظلمی که خدا آن را نمی‏آمرزد و ظلمی که خدا آن را وا نمی‏گذارد: ظلمی که خدا آن را نمی‏آمرزد، شرک است، ظلمی که آن را می‏آمرزد ظلم شخص به خویش است در میان خود و خدایش؛ ظلمی که خدا آن را وا نمی‏گذارد، بدهکاری میان بندگان است.