تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صلوات و استجابت دعا

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من صلی علی محمد و آل محمد مائة مرة قضی الله له مائة حاجة؛(1954) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد، خداوند متعال صد حاجت از او را بر آورده می‏کند.