تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ذکر امام صادق (علیه السلام)

مالک بن انس (فقیه المدینه): کان الصادق (علیه السلام) رجلا لا یخلو من احدی ثلاث خصال: اما صائماً و اما قائماً و اما ذاکراً و... طیب المجالسة، کثیر الفوائد؛(1531) امام صادق (علیه السلام) همیشه در یکی از سه حالت بود: یا روزه‏دار بود یا در حال نماز و یا ذکر می‏گفت... مجلسش نیکو و نفعش فراوان بود.