تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کظم غیظ یعقوب‏

و تولی عنهم و قال یأسفی علی یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم؛(2178) و از آنها روی برگرداند و گفت: وااسفا بر یوسف! و چشمان او از اندوه سفید شد، اما خشم خود را فرو می‏برد (و هرگز کفران نمی‏کرد)!