تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

سلاطین و حکامی که با وجود داعیه مسلمانی و شعار پیروی از قرآن، راه دیگر جباران را پیموده و فاصله فقیر و غنی را بیشتر کرده و خود در صف اغنیا قرار گرفته و از درد فقرا و پابرهنگان غافل مانده‏اند، چه در تاریخ و چه در زمان حاضر، همواره از سوی هوشمندان آشنا به معارف قرآن و اسلام، مردود دانسته شده‏اند.(2254)
نه فقر و گمنامی، مانع لطف الهی است و نه ثروت و شهرت، باعث آن.
میان فقر و فحشا، رابطه است. بسیاری از گناهان بخاطر ترس از فقر است.
در برابر ترس از فقر، به یاد فضل و لطف خدا باشید.
شیطان وعده فقر، و خداوند وعده مغفرت و فضل می‏دهد.
اسلام، مکتب انسان دوستی است و فقر و محرومیت را حتی برای غیر مسلمانان نیز نمی‏پسندد.
فرزند کشی و سقط جنین از ترس فقر، عملی جاهلانه است، اگر خدا ضامن روزی است، چه ترسی از فقر؟
فقر و گمنامی مؤمنان در دنیا، نشانه محرومیت آنان در قیامت نیست.
نه فقر و استضعاف ارزش است و نه تمکن و کاخ‏نشینی آنچه مهم است انتخاب راه خداوند از طریق آگاهی، علم، ایمان، تقوا، جهاد و هجرت است.
از ترس فقر خود، بخل نورزید و برای نفی فقر دیگران تمام اموال خود را یک جا نبخشید، که روزی بدست خداست و فقر برخی حکیمانه است.
اگر امنیت روانی و ایمان نباشد، نه فقط فقر که ترس از فقر نیز سبب آدم‏کشی می‏شود.
نه فقر نشانه ذلت است و نه ثروت نشانه عزت انسان.
فقر و ناملایمات وسائل آزمایشند.