تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

منت خدا بر مؤمنین به خاطر تربیت‏

لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولاً من أنفسهم یتلوا علیهم ءایته و یزکیهم و یعلمهم الکتب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلل مبین؛(980) خداوند بر مؤمنان منت نهاد [نعمت بزرگی بخشید ]هنگامی که در میان آنها، پیامبری از خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.