تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خانه خدا

کعبه دل مسکن شیطان مکن پاک کن این خانه که جای خداست
پروین اعتصامی‏