تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تهمت از ابزار اهل کفر

اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی و الدتک اذ أیدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلاً و اذ علمتک الکتب و الحکمة و التورات و الانجیل و اذ تخلق من الطین کهیئة الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیراباذنی و تبری الأکمه و الأبرص باذنی و اذ تخرج الموتی باذنی و اذ کففت بنی اسرئیل عنک اذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الاسحر مبین(810) (به خاطر بیاور) هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم گفت: یاد کن نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم! زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم؛ که در گاهواره و به هنگام بزرگی، با مردم سخن می‏گفتی؛ و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم؛ و هنگامی که به فرمان من، از گل چیزی بصورت پرنده می‏ساختی، و در آن می‏دمیدی، و به فرمان من، پرنده‏ای می‏شد؛ و کور مادرزاد، و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من، شفامی دادی؛ و مردگان را (نیز) به فرمان من زنده می‏کردی؛ و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو، بازداشتم؛ در آن موقع که دلایل روشن برای آنها آوردی، ولی جمعی از کافران آنها گفتند: اینها جز سحر آشکار نیست!