تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رشوه، کفر محض‏

قال ایاکم و الرشوة فانها محض الکفر و لا یشم صاحب الرشوة ریح الجنة؛(1550) علی (علیه السلام) فرمود: از رشوه بپرهیز که محض کفر است و کسی که رشوه می‏گیرد، بوی بهشت را استشمام نمی‏کند.