تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مشورت صاحبان عقل‏

و الذین اجتنبوا الطغوت أن یعبدوها و أنابوا الی الله لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه أولئک الذین هدات‏م الله و أولئک هم أولوا الألبب؛(2381) و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند بازگشتند، بشارت از آن آنهاست؛ پس بندگان مرا بشارت ده! همان کسانی که سخنان را می‏شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‏کنند؛ آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده، و آنها خردمندانند.