تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بنده سپاسگزار

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) آن چنان بسیار عبادت می‏نمود که بر اثر ایستادن و قیام زیاد، پاهای مبارکش ورم می‏کرد. تا بدان حد نماز شب می‏خواند که چهره‏اش زرد می‏شد و آن چنان در حال عبادت می‏گریست که از حال می‏رفت. شخصی به آن حضرت عرض کرد: مگر نه این است که خداوند در قرآن فرموده: لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر(1934) حال که خداوند گناه گذشته و آینده تو را بخشیده است(1935). چرا این گونه خود را به زحمت می‏اندازی؟ حضرت در پاسخ فرمود: افلا اکون عبداً شکوراً؛ آیا بنده سپاسگزار خدا نباشم؟(1936)