تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از تواضع...

عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال قال التواضع أن تعطی الناس ما تحب أن تعطاه؛(864) امام رضا (علیه السلام) فرمودند: فروتنی آن است که به مردم همان که دوست داری به تو عطا کنند، عطا کنی.