تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

باید نیکی کنید

ابوذر به مجلس عثمان وارد شد. کعب الأحبار (مشاور عثمان که یهودی بود و اینک مسلمان عثمانی شده) نیز در آن مجلس حضور داشت. وقتی که ابوذر نشست، عثمان (که می‏دانست ابوذر با ثروت اندوزی‏هایش سخت مخالف است) خطاب به حاضرین در مجلس گفت: به نظر شما، کسی که زکات مال خود را داده باشد، آیا دیگر کسی حقی در آن دارد؟
کعب الاحبار زودتر از همه گفت: نه ای امیرمؤمنان!، هر کسی به اندازه واجب از مال خود را داد، تکلیف خود را انجام داده است.
ابوذر عصبانی شد و گفت: ای یهودی زاده دروغ گفتی! و آنگاه آیه کنز را با صدای بلند خواند.(131) عثمان بی‏اعتنا به سخنان ابوذر، دوباره به کعب الأحبار گفت: آیا اشکالی دارد که ما مقداری از بیت المال برداریم و در حوائج (نیازمندیها) خود خرج کنیم و به شما نیز بدهیم؟ کعب الابار گفت: اشکالی ندارد. ابوذر به شدت خشمگین شد و عصای خود را بلند کرد و به سینه کعب الاحبار زد و گفت: ای یهودی زاده به چه جرأتی درباره دین ما سخن می‏گویی؟
پس از آن خطاب به همه آنها که در مجلس عثمان نشسته بودند گفت: به این راضی نشوید که مردم را اذیت (ظاهراً) نمی‏کنید، باید نیکی کنید. کسی که زاکات می‏دهد، نباید به آن بس کند، بلکه باید به همسایگان و برادران نیکی کند و خویشان را از یاد نبرد(132).