تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از زبان زندان‏بان‏های امام عسکری (علیه السلام)

مانقول فی رجل یصوم نهاره و یقوم لیله کله، لایتکلم و لا یتشاغل بغیر العبادة؛(2127) چه بگوییم درباره کسی که روزها را روزه می‏گیرد و تمام شب را به عبادت به سر می‏آورد، جز به عبادت سخنی نمی‏گوید و به کاری نمی‏پردازد.