تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مراحل ایمان‏

ایمان به غیب‏
الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون؛(543) (پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب [آنچه از حس پوشیده و پنهان است‏] ایمان می‏آورند؛ و نماز را بر پا می‏دارند؛ و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده‏ایم، انفاق می‏کنند.