تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقوا شکر نعمت‏

و لقد نصرکم الله ببدر و أنتم اذله فاتقواالله لعلکم تشکرون؛(1013) خداوند شما را در بدر یاری کرد (و بر دشمنان خطرناک، پیروی ساخت)؛ در حالی که شما (نسبت به آنها)، ناتوان بودید. پس، از خدا بپرهیزید (و در برابر دشمن، مخالفت فرمان پیامبر نکنید)، تا شکر نعمت او را بجا آورده باشید.