تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

واقعیت دنیا

ان عیسی بن مریم (علیه السلام) کوشف بالدنیا فرآها فی صورة عجوز هتماء، علیها من کل زینة فقال لها: کم تزوجت؟ قالت: لا احصیهم. قال و کلهم ماتوا او کلهم طلقوک؟ قالت: بل کلهم قتلت. فقال عیسی (علیه السلام): بؤساً لأزواجک الباقین، کیف لایعتبرون بأزواجک الماضین؟ کیف تهلکینهم واحداً واحداً و لا یکونوا منک علی حذر؛(1498) واقعیت دنیا برای حضرت عیسی (علیه السلام) کشف شد. ایشان در این مکاشفه دنیا را به صورت پیرزنی دید که دندان‏هایش ریخته و همه زیورها را به خود آویخته است. به او گفت: چند شوهر اختیار کرده‏ای؟ گفت: نشمرده‏ام! حضرت فرمود: شوهرانت همه مرده‏اند یا تو را طلاق داده‏اند؟ دنیا گفت: نه بلکه همه‏یشان را کشته‏اند! حضرت عیسی (علیه السلام) فرمود: بدا به حال شوهران آینده تو که از شوهران پیشین تو عبرت نگرفتند، آنان را چگونه یکی پس از دیگری کشتی و ایشان از تو دوری نجستند؟!