تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترین و بدترین خانه‏ها

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال خیر بیوتکم بیت فیه یتیم یحسن الیه و شر بیوتکم بیت یساء الیه؛(2617) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین خانه‏های شما خانه‏ای است که در آن یتیم مورد احسان و عطوفت باشد و بدترین خانه‏ها خانه‏ای است که در آن به یتیم بدرفتاری و ستم شود.