تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شهید رجایی (رحمه الله) و روزه‏های خالصانه‏

خانم عاتقه صدیقی همسر محترمه شهید رجایی (رحمه الله) در خاطرات خود از شهید رجایی (رحمه الله) نقل می‏کند: آقای رجایی (رحمه الله) واقعاً اراده عجیبی داشتند. وقتی تصمیم می‏گرفت کاری را انجام بدهد، در هر شرایطی که پیش می‏آمد، دنبال آن کار را می‏گرفتند. ایشان هر پنج شنبه همیشه روزه می‏گرفت که گاه روزه مستحبی بود و بعضی اوقات هم قضای روزه پدر یا مادرش را داشت، گاهی پیش می‏آمد که روز پنج شنبه‏ای به قزوین می‏رفتیم، ایشان نظم همیشگی خود را داشت، یعنی با این که در سفر بود و نباید روزه می‏گرفت، ولی می‏دیدیم که تا نزدیکی‏های غروب هیچ چیزی نمی‏خورند و مثل یک روزه دار رفتار می‏کنند! ما که نمی‏دانستیم چرا این کار را می‏کند؛ وقتی به او می‏گفتیم در سفر که نمی‏شود روزه گرفت، چون در این گونه مواقع خیلی حرف نمی‏زد که عملش جنبه ریا و تظاهر نداشته باشد، به صورتی خاص به ما می‏فهماند که روزه نیست ولی می‏خواهد عادت هر پنج شنبه خود را ترک نکند.
مدت‏ها از زندگی مشترک ما گذشت تا من متوجه شدم که پنج شنبه هر هفته را روزه می‏گیرد و چون نه تنها هیچ چیزی در این رابطه حتی به من نمی‏گفت، بلکه طوری هم رفتار می‏کرد که من فکر می‏کردم ناهارش را خورده و به منزل آمده است. بعد که دیدم پنج شنبه‏ای هم که در منزل است غذا نمی‏خورد، فهمیدم روزه مستحبی می‏گیرد.(1746)