تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بلا نتیجه دوستی خدا

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال ان عظیم الأجر لمع عظیم البلاء و ما أحب الله قوماً الا ابتلاهم؛(344) همانا اجر و پاداش بزرگ با امتحان و آزمایش بزرگ همراه است. خداوند قومی را دوست ندارد، مگر آنکه او را مورد آزمایش قرار می‏دهد.