تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تذکر به اسراف نکردن‏

عبدالله بن جعفر پسر عمو و داماد امام حسین (علیه السلام) بود، در یکی از مراسم خانوادگی، زیان از حد معمول، اموال خود را به بذل و بخشش گذاشت. امام فوراً به او اعتراض کرد و تذکر داد: انک قد اسرفت فی بذل المال؛ ای عبدالله! تو در بخشش اموال خود اسراف کردی(268).