تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اعلام خطر

سال‏های اول بعثت بود، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به دامنه کوه صفا تشریف آوردند و ایستادند و فریاد کشیدند و اعلام خطر کردند. مردم جمع شدند که ببینند چیست و چه خبر است؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اول از مردم تصدیق خواستند که: ای مردم! مرا در میان خود چگونه شناخته‏اید؟ همه گفتند: تو را امین و راستگو یافته‏ایم. حضرت فرمود: اگر من الان به شما اعلام خطر کنم که در پشت این کوهها دشمن با لشکر آمده است و می‏خواهد بر شما هجوم آورد، آیا سخن مرا باور می‏کنید؟ گفتند: البته که باور می‏کنیم. پس از آن که این گواهی را از مردم گرفتند، فرمودند: انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید؛ من به شما اعلام خطر می‏کنم این راهی که شما می‏روید، دنباله‏اش عذاب شدید الهی است، در دنیا و آخرت. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است تا انسانها را به سوی پروردگار خویش دعوت کند.(52)