تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مخالفت با ریاضت غیر شرعی‏

جناب شیخ رجبعلی خیاط معتقد بود اگر کسی حقیقتاً به احکام نورانی اسلام عمل کند، به همه کمالات و مقامات معنوی دست خواهد یافت. او با ریاضت‏هایی که بر خلاف سنت و روش مذهب است، به شدت مخالف بود. یکی از ارادتمندان ایشان نقل کرده است: مدتی مشغول ریاضت بودم و با کناره‏گیری از همسر علویه‏ام، در اتاقی جداگانه مشغول ذکر می‏شدم و همان جا می‏خوابیدم، پس از چهار پنج ماه، یکی از دوستان مشترک، مرا به دیدن جناب شیخ برد، پس از ورود، به محض اینکه شیخ مرا مشاهده کرد، بدون مقدمه گفت: می‏خواهی بگویم؟!.
من سرم را پایین انداختم، بعد شیخ متذکر شد که: این چه رفتاری است که با همسرت کرده و او را ترک کرده‏ای؟.... این ریاضت‏ها و اذکار را بزن گاراژ(294) یک جعبه شیرینی بگیر و برو پیش عیالت، نماز را سر وقت بخوان با تعقیبات معموله!.
سپس شیخ به احادیثی که تأکید می‏کند اگر چهل روز کسی خالص عمل کند، چشمه‏های حکمت از دلش می‏جوشد(295) اشاره کرد و فرمود: طبق این احادیث، اگر کسی چهل روز به وظایف دینی خود عمل کند قطعاً روشنی خاصی پیدا می‏نماید.
آن شخص به توصیه شیخ ریاضت را رها کرد و به زندگی معمولی خود بازگشت.