تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صدقه با آگاهی به افراد نیازمند واقعی باشد نه شیادان‏

للفقراء الذین أحصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضرباً فی الأرض یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسئلون الناس الحافاً و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم؛(2003) (انفاق شما، مخصوصاً باید) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته‏اند؛ (و توجه به آیین خدا، آنها را از وطنهای خویش آواره ساخته؛ و شرکت در میدان جهاد، به آنها اجازه نمی‏دهد تا برای تأمین هزینه زندگی، دست به کسب و تجارتی بزنند؛) نمی‏توانند مسافرتی کنند (و سرمایه‏ای به دست آورند؛) و از شدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آنها را بی‏نیاز می‏پندارند؛ اما آنها را از چهره‏هایشان می‏شناسی؛ و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی‏خواهند. (این است مشخصات آنها!) و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه است.