تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سیره امام کاظم (علیه السلام)

امام کاظم (علیه السلام): انی لأعمل فی بعض ضیاعی حتی أعرق و ان لی من یکفینی لیعلم الله أنی أطلب الرزق الحلال؛(1703) من در برخی از زمین‏های کشاورزی‏ام کار می‏کنم تا آن که عرق از بدنم سرازیر می‏شود، در حالی که هستند کسانیکه به جای من کار کنند و مرا از کار کردن بی‏نیاز کنند، ولی من کار می‏کنم تا خداوند ببیند که در جست و جوی روزی حلالم.