تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

غرق در دنیا

... یا هشام ان لقمان قال لابنه... یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر؛(1488) ... ای هشام! لقمان به پسرش گفت:... پسر عزیزم! دنیا دریای ژرفی است که خلقی بسیار در آن غرق شدند.