تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمان و اطاعت‏

قال سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الایمان فقال الایمان أن یطاع الله فلا یعصی؛(554) راوی می‏گوید از امام صادق (علیه السلام) درباره ایمان پرسیدم، حضرت فرمودند: ایمان، آن است که از خدا فرمان برند و نافرمانی نکنند.