تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بالیدن خدا بر اهل جهاد

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): یباهی الله تعالی الملائکه بالمجاهدین؛(1305) خداوند بزرگ با مجاهدان بر فرشتگان می‏بالد.