تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انسان بدبخت‏

فان الشقی من حرم نفع ما أوتی من العقل و التجربة؛(1397) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: انسان بدبخت کسی است که از سودمندی عقل و تجربه محروم بماند.