تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مات اویم‏

در بلا هم می‏چشم لذات او مات اویم مات اویم مات او
سعدی‏