تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فضیلت دانش آموزی‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): طالب العلم، محفوف بعنایة الله؛(2163) جوینده دانش، در پناه عنایت خداوند است.