تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وفای به عهد

یا مکن وعده چون نخواهی کرد یا وفا کن به هر چه می‏گویی
از قرة العیون‏