تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فلسفه نام گذاری رمضان‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): انما سمی الرمضان لأنه یرمض الذنوب؛(1590) رمضان، رمضان نامیده شد؛ زیرا گناهان را می‏سوزاند.