تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آرزو برای اصابت بلا!

عن عبدالله بن أبی یعفور قال شکوت الی أبی عبدالله (علیه السلام) ما ألقی من الأوجاع و کان مسقاماً فقال لی یا عبدالله لو یعلم المؤمن ماله من الأجر فی المصائب لتمنی أنه قرض بالمقاریض؛(348) عبدالله بن ابی یعفور گفت: از دردهایی که به من رسید، به حضرت امام صادق (علیه السلام) شکایت کردم - او همیشه بیمار بود - حضرت فرمودند: ای عبدالله! اگر مؤمن بداند که چه پاداشی در مصیب هاست آرزو می‏کند که با چندین قیچی تکه تکه شود.