تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ازدواج ممنوع!

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ایاکم و تزوج الحمقاء فان صحبتها ضیاع و ولدها ضباع؛(236) از ازدواج با احمق بپرهیزید. زیرا هم نشینی با احمق مایه اندوه و بلاست و فرزندش نیز مهمل و بدبخت است.