تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سرور اعمال‏

عن جارود أبی المنذر قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول سید الأعمال ثلاثه انصاف الناس من نفسک حتی لا ترضی بشی‏ء الارضیت لهم مثله و مواساتک الأخ فی المال؛(448) امام صادق (علیه السلام) فرمود: سرور اعمال سه چیز است: انصاف با مردم، چنانکه به چیزی برای خودت خرسند نشوی مگر اینکه به مانند آن برای آنان هم خرسند شوی و شریک کردن برادر در مال خود و یاد خدا در همه حال.