تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امانت موسی (علیه السلام) در رسالت الهی‏

و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم أن أدوا الی عباد الله انی لکم رسول أمین؛(309) ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به سراغشان آمد، (و به آنان گفت: امور) بندگان خدا را به من واگذارید که من فرستاده امینی برای شما هستم!