تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سیره حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)

زندگی حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) پر است از تواضع و فروتنی و مهربانی نسبت به خلق و عبودیت و اظهار ذلت نسبت به خالق. زنی به حضرت عرض کرد: تو همه چیزت خوب است، فقط یک عیب داری و آن اینکه خود را نمی‏گیری و مانند بندگان با خودت رفتار می‏کنی و روی زمین می‏نشینی. حضرت فرمودند: کدام بنده از من بنده‏تر است؟ ای عبد أعبد منی(882)