تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آزادی و شرافت در پرتوی قناعت‏

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عز المؤمن استغناؤه عن الناس و فی القناعه الحریه و العز؛(2290) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: عزت مردم با ایمان در بی‏نیازی از مردم است و آزادی و شرافت در پرتوی قناعت به دست می‏آید.