تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر در راه تبلیغ دین‏

واصبر لحکم ربک فانک بأعیننا و سبح بحمد ربک حین تقوم؛(2039) در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن، چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار داری! و هنگامی که برمی‏خیزی پرودگارت را تسبیح و حمد گوی!