تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ثواب نگاه به عالمان‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): النظر فی وجه العالم حباله عبادة؛(2122) نگریستن به چهره عالم، از سر مهر، عبادت است.