تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

علم واقعی باعث تواضع و تسلیم در مقابل خدا و قرآن‏

قل ءامنوا به أو لا تؤمنوا ان الذین أو تواالعلم من قبله اذا یتلی علیهم یخرون للاذقان سجداً؛(856) بگو خواه به آن ایمان بیاورید، و خواه ایمان نیاورید، کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده شده، هنگامی که (این آیات) بر آنان خوانده می‏شود، سجده کنان به خاک می‏افتند....