تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سخاوت آیت الله بروجردی (رحمه الله)

آیت الله بروجردی (رحمه الله) از پول وجوهات استفاده نمی‏نمود، بلکه با ماهی دو هزار تومان از اجاره ملکی که در بروجرد داشت، زندگی می‏کرد. ولی خیلی سخاوتمند بود. یکی از روحانیون شهرستان ساوه، مقداری سهم امام آورده بود. ایشان پول را گرفتند و مقداری هم روی آن گذاشتند و به آن آقا باز گرداندند. در زمان جنگ جهانی دوم، ملکی در بروجرد داشتند که به قیمت شش هزار تومان فروختند. این پول در پاکتی بود، یکی از اهل علم برای شصت تومان کرایه عقب افتاده منزل، تقاضای کمک کرده بود. ایشان به اندازه اجاره منزل آن آقا پول در پاکتی گذاشته بودند. وقتی آن شخص مراجعه کرد، اشتباهی پاکت پول ملک را می‏دهند. آن آقا پس از اطلاع از داخل پاکت، باز می‏گردد و آن را تقدیم ایشان می‏کند. اما آن آقا نمی‏پذیرد و می‏فرمایند: چیزی را که دادیم پس نمی‏گیریم(1850).